W dniu 29 czerwca 2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo” na odcinku 940 m. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł (dokumentacja projektowo – kosztorysowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski): 298.627,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 218.435,00 zł.