Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza nabór kandydatów na stanowisko robotnik gospodarczy.

Wymagania dla kandydata:

-osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,

-wykształcenie min. podstawowe,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych prac gospodarczych i porządkowych,

-zdyscyplinowanie i pracowitość,

-samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert

w terminie do  18 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony na okres 4 miesięcy.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Wójt Gminy Mała Wieś

/-/ Zygmunt Wojnarowski

Klauzula informacyjna