Nagrodzeni uczniowie ze szkół z Gminy Mała Wieś spełnili poniżej wymienione kryteria:

  • uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen  powyżej 5,01 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania- 41 uczniów,
  • zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach oraz olimpiadach na  szczeblu:  powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskimi bądź międzynarodowym- 4 uczniów,
  • uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen  powyżej 5,01 oraz zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach oraz olimpiadach na  szczeblu:  powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskimi bądź międzynarodowym- 3 uczniów.

Serdecznie gratuluję nagrodzonym osiągnięć w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych. Życzę  dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich talentów.