Wójt Gminy Mała Wieś, informuje, że na terenie Gminy w terminie od 16.11.2020r. do 30.11.2020r. rozpocznie się inwentaryzacja źródeł ciepła. Jest ona realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego. Jej celem jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych). Inwentaryzacja będzie przeprowadzona w związku z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze 2020).

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwili przeprowadzenie inwentaryzacji, należy uznać, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem źródeł pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”.

Inwentaryzacja będzie realizowana przez ankieterów firmy Grupa BST sp. z o. o., która wykonuje zlecenie na rzecz Gminy Mała Wieś. Wywiad będzie przeprowadzony telefonicznie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności przez przeszkolonych ankieterów. Podczas rozmowy telefonicznej ankieter zapyta o następujące kwestie:


1. Dane adresowe:
powiat, gmina, miejscowość (ew. dzielnica), ulica, numer budynku, numer lokalu;
2. Dane o budynku/lokalu: typ budynku, powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m2, ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje;
3. Dane o źródle/źródłach ciepła (w każdym budynku lub lokalu; potrzebne będą informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła):
a.kocioł na paliwa stałe:
i. liczba źródeł,
ii. charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
iii. rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
iv. klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu oświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt),
v. sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny, brak informacji – jeśli nie jest znany),
vi. urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
vii. sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
viii. rok instalacji,
ix. rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
x. moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
xi. źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
b. kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne:
i. liczba źródeł,
ii. charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
c. sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne –charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
d. piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek:
i. liczba źródeł,
ii. charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa),
iii. rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany),
iv. ekoprojekt (tak lub nie),
v. urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
vi. sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana),
vii. rok instalacji,
viii. rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany),
ix. moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana),
x. źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
e. piec kaflowy:
i. liczba źródeł,
ii. rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak danych – jeśli nie jest znany),
iii. urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]),
iv. sprawność cieplna (brak danych – jeśli nie jest znana),
v. rok instalacji,
vi. moc [MW] (brak danych – jeśli nie jest znana),
vii. źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie),
f. roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr], brak informacji – jeśli nie jest znane),
g. plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania.

Klauzula informacyjna