11 listopada obchodzimy 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W dzień poprzedzający Święto Niepodległości Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Panem Andrzejem Pielatem oraz pracownikami Urzędu Gminy Mała Wieś złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą to wielkie wydarzenie dla nas Polaków. Święto Niepodległości to bez wątpienia jeden z najważniejszych dni dla wszystkich Polaków, tego dnia obchodzimy rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Czcijmy pamięć tych, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę.