Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi przy współpracy z Bankiem Żywności w Płocku realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych  a także do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z Programu:
– 1 542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana jest w formie bezpłatnych paczek i obejmuje artykuły spożywcze tj.: warzywne i owocowe, skrobiowe produkty mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.