W 20 numerze biuletyny gminnego „Nasza Gmina Nasze Miejsce” przeczytają Państwo m.in. o budżecie Gminy, stawkach podatku, zrealizowanych inwestycjach w 2020 roku czy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wersja papierowa periodyku jest dostępna w Urzędzie Gminy oraz w GCK MultiOsada, gazetka sukcesywnie dostarczana jest również do sklepów na terenie gminy Mała Wieś. Zachęcamy do lektury.

Wersja elektroniczna