W sobotę 6 marca 2021 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Mała Wieś. Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych, celebrował proboszcz ks. Edward Kuzak. Następnie zgromadzeni udali się przed pomnik upamiętniający miejsce ostatniej walki Żołnierzy Niezłomnych w miejscowości Stare Gałki gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Urząd Gminy w Małej Wsi reprezentowali: Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Pielat oraz Kierownik USC Pani Elżbieta Marciniak.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!