Urząd Gminy Mała Wieś zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych. Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert (CV, list motywacyjny) w terminie do 19 marca 2021 r.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, pok. nr 9 lub listownie. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych – Mariusz Marciniak, pod nr telefonu 24 269 79 65.

KLAUZULA INFORMACYJNA-Kandydata do pracy