Szanowni Państwo, w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. znak WBZK-I.6333.7.16.2021 dotyczącym pojawienia się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego, informujemy o niezbędnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia hodowcy powinni:

  • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa;
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych;
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym;
  • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika;
  • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Ponadto hodowcy nie powinni:

  • dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych;
  • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Przypomina się, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Treść komunikatu