Decyzją Radnych Województwa Mazowieckiego Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowania w ramach naborów „OSP-2021” oraz „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” w kwotach:

– 80.000 zł na zakup nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby OSP Mała Wieś,

– 25.000 zł na remont budynku strażnicy jednostki OSP Stare Gałki.

Obydwie jednostki tj. OSP Mała Wieś oraz OSP Stare Gałki są wpisane do KSRG, są to prężnie działające ochotnicze straże pożarne niosące bezinteresowną pomoc. Trud codziennej pracy wszystkich strażaków ochotników jest zauważalny i doceniany, nieustannie staramy się modernizować oraz uzupełniać braki w sprzęcie wykorzystywanym w akcjach bojowych, dbamy również o bieżące remonty remiz strażackich na terenie gminy Mała Wieś. Nawet najlepiej przeszkoleni strażacy bez odpowiednich narzędzi nie mogą w pełni wykorzystać swojego potencjału, dlatego tak ważne jest nieustanne doposażanie jednostek w nowoczesny sprzęt. Strażnice pełnią wiele funkcji, są miejscem spotkań, lokalnymi centrami kultury, ale przede wszystkim są miejscem, w których przechowywany jest sprzęt i samochody. Utrzymanie ich w dobrym stanie jest gwarancją niezawodności i przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.