We wtorek, 25 maja 2021 roku, w Urzędzie Gminy w Małej Wsi zorganizowana została uroczystość wręczenia „MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną pary odbierały medale indywidualnie.

Odznaczenia Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Mała Wieś Andrzeja Pielat i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbiety Marciniak.

Odznaczone zostały następujące pary małżeńskie:
Państwo Wanda i Władysław Araucz
Państwo Halina i Tadeusz Gołębiowscy
Państwo Krystyna i Zdzisław Mikołajczyk
Państwo Krystyna i Stanisław Wiśniewscy

Jubilatom składamy serdeczne gratulacje, życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Miło jest nam poinformować, że uroczystość odbyła się w odnowionej Sali Posiedzeń Urzędu Gminy.