Szanowni Państwo, informujemy i przypominamy, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, w Urzędzie Gminy Mała Wieś nadal obowiązują ograniczenia dotyczące bezpośredniej obsługi. Obsługa Interesantów odbywa się na parterze budynku. Wejście do Urzędu jest możliwe jedynie w maseczce ochronnej. Prosimy o dezynfekcję rąk. Zachęcamy do wrzucania dokumentów do urny znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu. Prosimy o uszanowanie i respektowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Sposoby załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Mała Wieś:

1 Przesłanie dokumentów w formie elektronicznej przez ePUAP.

2 Przesłanie dokumentów na adres email: gmina@malawies.pl

3 Przesłanie dokumentów w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

4 Złożenie dokumentów do urny znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu.

5 Złożenie dokumentów osobiście na Biurze Podawczym.

6 W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy należy umówić wizytę na określony dzień i godzinę.