W czwartek 17 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Grzegorz Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską zawarli z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 7 umów na realizację zadań, których łączna wartość dofinansowania wyniesie 195.000,00 zł.

Mazowieckie Strażnice OSP 2021 –  „Remont budynku strażnicy jednostki OSP Stare Gałki.”

„OSP-2021” – „Zakup nowego, lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby OSP Mała Wieś”

Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – „Przebudowa drogi gminnej nr 290820W WĘGRZYNOWO – ARCISZEWO STARE”

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS 2021:
– „Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Borzeń”,
– „Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Liwin”,
– „Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Perki”,
– „Zakup solarnych lamp oświetlenia ulicznego dla sołectwa Stare Gałki”.