Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Mała Wieś o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz nieużywanie wody do podlewania przydomowych ogródków, trawników i upraw.

Pobór wody do celów innych niż socjalno-bytowe, może spowodować, że w danym momencie jej braknie.

Bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Szanujmy się nawzajem i pamiętajmy, że nie jesteśmy sami!

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/Zygmunt Wojnarowski