Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż od dnia 28.06.2021 r. wydawane są paczki żywnościowe. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020. Pomoc żywnościową w ramach w/w programu mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się na listach osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ.

Wydawanie paczek żywnościowych od dnia 28.06.2021 r.