W imieniu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Wójta Gminy Mała Wieś oraz GCK MultiOsada, serdecznie zapraszamy dzieci rolników z terenu Gminy Mała Wieś na Półkolonie letnie w terminie 13.08.2021-26.08.2021.

W ramach półkolonii zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat (roczniki 2005-2015) z terenu gminy Mała Wieś na 10 wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych, takich jak:
– Zajęcia w parku linowym
– Zajęcia na basenie Podolanka
– Seanse w kinie Helios
– Zajęcia rekreacyjne w kręgielni
– Zajęcia rekreacyjne- laserowy paintball
– Zajęcia edukacyjno- rekreacyjne w ZOO
– Wycieczka -Płock znany i nieznany.

Szczegółowych informacji udzielamy od czwartku (01.07.2021) pod nr.tel: 570-604-310, 570-604-620 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi tj. 8.00-18.00.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1.07.2021 roku do wyczerpania miejsc.

Każdy rodzic/rodzice (wystarczy że podlega jeden rodzic) lub opiekun prawny będzie zobowiązany dostarczyć aktualne zaświadczenie z KRUS, że posiada ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS (również renta po zmarłym rodzicu jest kwalifikowana).