Zbliża się 1 sierpnia – 77 rocznica Powstania Warszawskiego.
W imieniu Wójta Gminy Mała Wieś, Proboszcza Parafii Orszymowo oraz Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi serdecznie zapraszamy na mszę św. w intencji poległych podczas Powstania Warszawskiego. W godzinie „W”  przy grobie majora Jana Jaroszka bohatera walk powstańczych złożymy kwiaty i odmówimy wspólnie modlitwę.
8 sierpnia zapraszamy na Koncert Piosenki Powstańczej, który odbędzie się w specjalnie przygotowanej scenerii przed budynkiem MultiOsady. Kapela Sztajer, kultywuje tradycje folkloru warszawskiego koncertując na ulicach warszawskiej starówki. Podczas 2 godzinnego koncertu usłyszymy wiele „zakazanych piosenek” którymi ludność stolicy potrafiła wykpić terror niemieckiego okupanta, swym charakternym, stolicznym sznytem.
Będą to wyjątkowe chwile, które na długo zostaną w Waszych sercach. Zapraszamy.Mała Wieś PAMIĘTA!!!