1 sierpnia 2021 r. upamiętniliśmy 77 Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.00 w Kościele Parafialnym w Orszymowie odbyła się msza święta w intencji Powstańców, którą celebrował ksiądz Grzegorz Jędrzejewski. Tuż przed godziną 17.00 wraz z Pocztami Sztandarowymi Ochotniczych Straży Pożarnych przeszliśmy  na cmentarz parafialny. Przy grobie majora Jana Jaroszka bohatera Powstania Warszawskiego, proboszcz Parafii Orszymowo Ksiądz Grzegorz Jędrzejewski odmówił modlitwę za Powstańców, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W imieniu Gminy Mała Wieś kwiaty złożyli i zapalili znicze: Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczącym Rady Gminy Mała Wieś Pan Andrzej Pielat, Zastępca Wójta Gminy Mała Wieś Pani Elżbieta Marciniak, Sekretarz Gminy Mała Wieś Pani Ewelina Kołodziejska, oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MutiOsada w Małej Wsi Pani Ewa Stefaniak. Wójt Gminy Mała Wieś podziękował zgromadzonym za udział i pamięć w tej podniosłej chwili.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego