W dniu 30 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski wręczył nagrody absolwentom szkół podstawowych z terenu Gminy Mała Wieś, którzy osiągnęli najwyższy średni wynik z egzaminu ósmoklasisty.

Nagrodę otrzymali:

  1. Sebastian Gaciąk – uczeń Szkoły Podstawowej im.Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,
  2. Klaudia Sosnowska – uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie,
  3. Karolina Grzelak – uczennica Szkoły Podstawowej im.Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,

Wójt Gminy Mała Wieś pogratulował uczniom  osiągnięć w nauce oraz życzył sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji.