Przypominamy, że w celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wniosek należy złożyć do 31.08.2021 r.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/ teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed Urzędem lub wysłać na adres: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. ( wraz z zapisanym numerem telefonu wnioskodawcy)

Dokumenty:

  1. akcyza wniosek
  2. oświadczenie
  3. zestawienie faktur o zwrot podatku akcyzowego