29 sierpnia 2021 roku o godzinie 11.00  w kościele pw. św. Floriana w Orszymowie odbyła się Msza Święta ku czci poległego w Powstaniu Warszawskim mjr. Jana Jaroszka.Tego dnia obecni byli Zofia Czekalska ps. „Sosenka” i Janusz Walędzik ps. „Czarny” – towarzysze broni poległego powstańca, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych, harcerze zgrupowania „Chrobry II”, Orkiestra Strażacka z Rębowa oraz poczty sztandarowe Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Mała Wieś. Przy grobie majora Jana Jaroszka bohatera Powstania Warszawskiego, proboszcz Parafii Orszymowo Ksiądz Grzegorz Jędrzejewski odmówił modlitwę za Powstańców, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. W imieniu Gminy Mała Wieś kwiaty złożyli i zapalili znicze: Wójt Gminy Mała Wieś  Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Andrzej Pielat, Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska, oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury MutiOsada w Małej Wsi.