W dniu 24.09.2021 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wręczył Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021.
W/w nagrody przyznano na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinach naukowych w roku szkolnym 2020/2021, po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
3. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym o charakterze naukowym, sportowym lub artystycznym.
Za wyniki w nauce, osiągnięcia w dziedzinach naukowych nagrodę otrzymało 67 uczniów.

Nagrodę za wyniki w nauce otrzymali:
1. Julia Kiedrowska- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
2. Gabriel Makos- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
3. Antoni Marczak- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
4. Magdalena Drajkowska- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
5. Anna Pietrzak- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
6. Adam Grzęda- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
7. Bartosz Żmuda- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
8. Bartłomiej Stawiarski – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
9. Wyrębkowska Amelia- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
10. Kazimierczak Wojciech- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
11. Weronika Ostrowska- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
12. Agata Nowak- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
13. Zofia Nowatkiewicz- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
14. Dominik Karłowicz- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
15. Kacper Kuczmarski – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
16. Zuzanna Kamińska – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
17. Oliwia Piątkowska- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
18. Sosnowska Klaudia – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
19. Oliwia Karłowicz- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
20. Jakub Krzemiński – Szkoła Podstawowa w Podgórzu
21. Lena Jeznach – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
22. Natkowska Gabriela- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
23. Mateusz Majewski – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
24. Natalia Gąsiorowska- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
25. Patrycja Marszałek- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
26. Jaśmina Grzelak -Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
27. Edyta Bogiel-Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
28. Jakub Rybicki -Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
29. Bartosz Kowalski -Szkoła Podstawowa w Podgórzu
30. Głowacki Piotr-Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
31. Jaroszek Kacper- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
32. Mikołaj Jarzębowski- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
33. Paweł Majewski – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
34. Kalina Klimczewska -Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
35. Weronika Kacprzak -Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
36. Bąkiewicz Paweł -Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
37. Bąkiewicz Małgorzata -Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
38. Julia Gąsiorowska-Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
39. Karolina Kopera -Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
40. Alicja Grzęda- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
41. Oliwia Kolasa- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
42. Duch Mikołaj – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
43. Aleksandra Kopera- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
44. Czerwińska Natalia – Szkoła Podstawowa w Podgórzu
45. Kocik Mateusz – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
46. Pawlak Sandra- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
47. Karolina Pietrzak- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
48. Wiktoria Kuźniewska- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
49. Maja Sokołowska- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
50. Szymon Krzemiński – Szkoła Podstawowa w Podgórzu
51. Jakub Grabowski – Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
52. Wiktorzak Aleksander – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
53. Wiktoria Czarnecka – Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
54. Araucz Martyna- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
55. Racki Paweł- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
56. Mikołaj Hożewski- Szkoła Podstawowa w Podgórzu
57. Jan Hożewski – Szkoła Podstawowa w Podgórzu
58. Weronika Latarska – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
59. Sinko Michalina – Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
60. Gabriela Gajewska – Szkoła Podstawowa w Podgórzu
61. Maja Klus- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
62. Julia Kajtaniak – Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Wyniki w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinach naukowych otrzymali:
1. Mateusz Bąbała- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
2. Karolina Grzelak- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
3. Sebastian Gaciąk- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
4. Oliwier Boszko- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
5. Igor Kozak- Szkoła Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Małej Wsi

Wójt Gminy Mała Wieś pogratulował uczniom osiągnięć w nauce oraz życzył dalszych sukcesów.