Sołtys wsi Mała Wieś wraz z Radą Sołecką ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na zebranie sołeckie, które odbędzie się w dniu 10.09.2021 r. o godzinie 18:30 w Strażnicy OSP Mała Wieś. Zebranie będzie dotyczyło środków z Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.

Sołtys Małej Wsi
/-/ Małgorzata Kokosińska