Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań: Termomodernizację budynku szkoły podstawowej i przedszkola” oraz „Adaptację budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi” – łączna kwota dofinansowania na realizację w/w zadań wynosi 1.850.000,00 zł
25.10.2021 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Poseł Maciej Małecki wręczył Wójtowi Gminy Zygmuntowi Wojnarowskiemu symboliczną promesę.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.