Gmina Mała Wieś pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację dwóch zadań: Termomodernizację budynku szkoły podstawowej i przedszkola” oraz „Adaptację budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi” – łączna kwota dofinansowania na realizację w/w zadań wynosi 1.850.000,00 zł
25.10.2021 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Poseł Maciej Małecki wręczył Wójtowi Gminy Zygmuntowi Wojnarowskiemu symboliczną promesę.