Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę. W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Wójta Gminy Mała Wieś Elżbietą Marciniak i Sekretarzem Gminy Mała Wieś Eweliną Kołodziejską złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.