Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu „SENIOR +” w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53” oraz zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2”.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.