Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można składać:
– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi, ul. Płońska 4.
elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400zł/500 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego (przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych),
600zł/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób (przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę),
850zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób (przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę),
1150zł/1437,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób (przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę),

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 24/269-79-77

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska [LINK]

Pliki do pobrania