Informujemy, że od dnia 01.02.2022 r. obsługę bankową Gminy Mała Wieś prowadzić będzie VISTULA Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie. 

Wszystkich wpłat dotyczących m.in.:
– podatków
– opłat za wodę
– opłat za ścieki
– najmu, dzierżawy
należy dokonywać na rachunek bankowy o nr:

13  9011 0005 0005 6573 2000 0070

Z dniem 01.02.2022 r. zmienią się indywidualne numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.