W dniu 25 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy w Małej Wsi Jubilaci z terenu Gminy Mała Wieś zostali uhonorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wraz z Zastępcą Wójta i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą Marciniak oraz Sekretarz Gminy Eweliną Kołodziejską.

Prezydent RP przyznał odznaczenia następującym Jubilatom:

  1. Romana i Stefan Brodalka
  2. Ewa i Sylwester Jarzębowscy
  3. Krystyna i Wiesław Korzeniewscy
  4. Halina i Benedykt Leonarczyk
  5. Maria i Grzegorz Żukowscy

Szanownym Jubilatom gratulujemy, życzymy wszelkiej pomyślności, wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu, wzajemnej miłości. Niech ten jubileusz i kolejne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

Zapraszamy pary małżeńskie, które w 1972 roku zawierały związek małżeński i obchodzą 50-tą rocznicę ślubu lub później, a nie zostały wcześniej odznaczone do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi.