Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi w ramach udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie płockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) otrzymało 4 laptopy Gateway oraz 2 tablety Lenovo. Przekazanie sprzętu to finalizacja projektu realizowanego przez MultiOsadę w 2021 roku, który składał się z dwóch etapów.

Pierwszy etap  to cykl szkoleń dla pracowników, drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi. Szkolenie ze względu na panującą pandemię odbywało się w formie on-line, uczestniczyło w nim 12 osób w wieku 10 -14 lat w dwóch grupach po 6 osób.  Szkolenia prowadzili pracownicy GCK MultiOsada w Małej Wsi wraz z wyjątkowym trenerem Panem Krystianem Alabrudzińskim, który na co dzień prowadzi własną firmę zajmującą się wspieraniem przyszłych przedsiębiorców. Jest również mediatorem, Coachem i przede wszystkim informatykiem pasjonującym się grami mobilnymi. Jednym słowem człowiek orkiestra, który jako osoba prowadząca zajęcia z komunikacji sprawia, że na zajęciach panowała miła atmosfera, a nasi podopieczni bez problemu pokonywali coraz większe trudności. Szkolenie realizowane przez GCK MultiOsada w Małej Wsi pod nazwą „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” pozwoliło na podniesienie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego pracowników Instytucji Kultury. Z przeprowadzonej na zakończenie szkolenia ankiety wynikało, że uczestnikom bardzo podobało się szkolenie a nabyta wiedza będzie przydatna w przyszłości w szkole i nie tylko.