Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej, oznaczonej nr ewid działki 104 o pow. 0,2130 ha, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w obrębie geodezyjnym 0012 Lasocin, w miejscowości Lasocin, Gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie.