Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej, oznaczonej nr ewid działki 104 o pow. 0,2130 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0012 Lasocin, w miejscowości Lasocin, Gmina Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie.

Cena wywoławcza – 25.000,00 zł
Termin – 7 lipca 2022 r. godzina 12.00
Miejsce – Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Treść ogłoszenia poniżej.