Odwaga, altruizm, profesjonalizm – to tylko kilka z cech, jakimi charakteryzują się strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy. Ich codzienna misja i oddanie jest zauważane przez samorząd, dlatego też jednostki OSP są w miarę możliwości doposażane w coraz to nowszy sprzęt, a budynki remiz są modernizowane. Zakup nowych samochodów bojowych, sprzętu gaśniczo-ratowniczego, czy wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka, jest nieprzerwanie realizowany w ramach budżetu własnego gminy oraz pozyskiwanych środków pozabudżetowych.
Decyzją radnych województwa mazowieckiego, Gmina Mała Wieś pozyskała 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie izolacji termicznej fundamentów remizy OSP w Małej Wsi”. W ramach realizacji zadania przewidziano następujący zakres prac:
– odkopanie fundamentów,
– wykonanie hydroizolacji,
– docieplenie fundamentów,
– zakopanie zaizolowanych i docieplonych fundamentów.
Budynek remizy OSP w Małej Wsi w ostatnich latach został poddany gruntownemu remontowi: wymieniono pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną i drzwiową, wykonano termomodernizację. W ostatnim czasie zainstalowano ogrzewanie gazowe oraz przeprowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach wewnętrznych. Docieplenie fundamentów zapewni odpowiednią izolację budynku oraz zabezpieczy go w należyty sposób przed wilgocią.
W ramach realizacji zadania „OSP-2022” Gmina Mała Wieś pozyskała 20.000,00 zł na zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego.  Dofinansowanie otrzymały dwie jednostki z terenu gminy, tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Gałkach.