Komisja ds. szacowania szkód w uprawach rolnych przypomina rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w 2021 r. spowodowanych deszczem nawalnym i huraganem oraz złożyli wnioski o oszacowanie szkód, o odbiorze protokołów  w Urzędu Gminy Mała Wieś pok. nr 6.

Terminem nieprzekraczalnym na złożenie wniosku do ARiMR celem uzyskania wsparcia jest 30 czerwiec 2022! – W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Informacja ARiMR:
Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r.
https://www.gov.pl/web/arimr/bedzie-pomoc-dla-rolnikow-ktorzy-w-2021-roku-poniesli-straty-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych