W związku z przeprowadzaniem modernizacji na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach w miejscowościach zasilanych przez w/w stację (tj. Mała Wieś, Niździn, Borzeń, Perki, Nowe Gałki, Stare Gałki, Brody Małe, Brody Duże, Chylin, Podgórze, Podgórze Parcele, Węgrzynowo, Zakrzewo Kościelne.) mogą wystąpić spadki ciśnienia dostarczanej wody w dniach 22-23.06.2022 r.