Dnia 15.06.2022 r. podczas trwającego pikniku z okazji „Dnia rodziny” na terenie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego nastąpiło podpisanie przez Wykonawcę – właściciela firmy P.H.U. Tymbud Wojciecha Szwech oraz Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Stypułkowskiej, umów na realizację zadań pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi” i „Adaptacja budynku po byłej krajowej spółce cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi”. W tak ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu udział wzięli również Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi Kalina Cybulska-Filińska.

Budynek mieszczący szkołę podstawową, przedszkole samorządowe oraz mieszkania komunalne to największy kompleks edukacyjno-oświatowy zlokalizowany na terenie Gminy Mała Wieś. Do placówki uczęszcza ponad 300 uczniów. Bieżące remonty przeprowadzane z gminnych funduszy, umożliwiały jedynie wykonanie najpilniejszych prac. Pozyskane środki z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych umożliwią realizację zadania, w ramach którego zaplanowano wymianę instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej poprawi termikę oraz komfort osób przebywających w pomieszczeniach placówki.

Budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 31 w Małej Wsi, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury MultiOsada, zostanie poddany gruntownej modernizacji. W ramach realizacji prac zaplanowano m. in. przebudowę łazienek, instalacji: elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i sanitarnej. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń oraz ich przeznaczenie. Prace budowlane zostaną przeprowadzone również na zewnątrz – budynek zostanie poddany termomodernizacji. Ponadto zmieni się kolorystyka obiektu za sprawą nowych, zewnętrznych tynków. Kompleksowa modernizacja umożliwi dostosowanie budynku do potrzeb wszystkich osób korzystających z usług świadczonych w ramach szeroko pojętej kultury. Adaptacja w pełni sprosta potrzebom wynikającym z działań statutowych Centrum Kultury „MultiOsada”, budynek jak sama nazwa wskazuje nie będzie tylko „Osadą” ale stanie się „Multi” na miarę XXI wieku.

Pozyskane rządowe dofinansowania umożliwią realizuję zadań związanych z poprawą warunków oświaty oraz usług kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców. Dzięki modernizacji dwóch budynków, zarówno szkoła jak i centrum kultury będą mogły świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Są to kolejne, ważne inwestycje realizowane na terenie Gminy Mała Wieś.

Łączny koszt zadań – 3.918.780,00 , w tym dofinansowanie pochodzące z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  – 2.650.000,00 zł.