Gmina Mała Wieś otrzymała dotację celową na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

W ramach ww. programu, Gmina Mała Wieś w bieżącym roku otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 25 000, 00 zł dla:

  1. Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi- 3 000,00 zł,
  2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu- 1 500,00 zł,
  3. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie- 1 500,00 zł,
  4. Szkoły Podstawowej w Podgórzu- 4 000,00 zł,
  5. Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie- 3 000,00 zł,
  6. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi- 12 000,00 zł.