Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane sołectwom na realizację własnych zadań, służących poprawie warunków życia mieszkańców. Podczas zebrania wiejskiego danego sołectwa, lokalne społeczeństwo podejmuje decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki. Mieszkańcy często decydują się przeznaczyć je na prace związane z modernizacją dróg. W ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. na zadania związane z bieżącym remontem dróg wydatkowano 186.303,65 zł i wbudowano 386 ton tłucznia betonowego, 384 ton dolomitu, 100 ton destruktu oraz  2140 ton pospółki drogowej.

Wykaz dróg objętych remontami w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r.:
– Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn,
– Remont dróg gminnych sołectwa Lasocin,
– Remont drogi gminnej w sołectwie Liwin,
– Utwardzenie drogi gminnej dolomitem na terenie sołectwa Nowe Arciszewo,
– Remont dróg w sołectwie Wilkanowo,
– Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń,
– Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brody Duże,
– Remont drogi gminnej w sołectwie Nakwasin,
– Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Gałki,
– Remont drogi gminnej w sołectwie Perki,
– Remont drogi gminnej sołectwa Podgórze,
– Remont odcinka drogi położonej na terenie sołectwa Podgórze Parcele.