O godzinie 16:00 w Kościele Parafialnym w Orszymowie ksiądz Grzegorz Jendrzejewski celebrował mszę świętą w intencji ojczyzny. Po mszy świętej w asyście Pocztów Sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Orszymowie i Dzierżanowie, na cmentarzu parafialnym modliliśmy się w intencji poległych powstańców. Na grobie mjr Jana Jaroszka uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze, aby upamiętnić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 Cześć i chwała bohaterom!

Fotorelacja: https://www.facebook.com/MultiOsada/photos/pcb.5342079645874896/5342075945875266