UWAGA!

Zmiana miejsca spotkania konsultacji społecznych dot. – „Budowy linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek” – 11.10.2022 godzina 17:00

Spotkanie odbędzie się na hali sportowej w Małej Wsi – ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś.

 

Szanowni Państwo,

Firma IDOM jako Wykonawca zadania pn.: “Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla Projektu pn.: P00100046 „Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, pragnie poinformować, iż został zaplanowany cykl spotkań społecznych z Mieszkańcami w każdej Gminie i Mieście objętymi projektem.

Data i godzina spotkania: 11.10.2022 (wtorek), godz. 17:00
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Mała Wieś

ul. Jana Kochanowskiego 1

09-460 Mała Wieś

CEL I PRZEBIEG SPOTKANIA

Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja i omówienie rozważanych wariantów, udzielenie odpowiedzi na pytania Mieszkańców, a także uzyskanie oceny rozwiązań i uwag w postaci ankiet. Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przedstawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy. Udzielą oni odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, wpływu każdego z wariantów na nieruchomości Mieszkańców, ale także propozycji rozwiązań w zakresie układu drogowego i powiązania z innymi sieciami komunalnymi na danym obszarze. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy będą odpowiadać na pytania związane z całością inwestycji – harmonogramem prac, a także kwestiami formalnymi związanymi z lokalizacją linii kolejowej w obszarze Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały w formie online zostały udostępnione na stronie internetowej: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych w zakładce „STEŚ CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno”

Plany sytuacyjne ze wstępnie planowanym przebiegiem linii w różnych wariantach na terenie gminy Mała Wieś dostępne są do pobrania: https://idompoland.com/index.php/s/LFX6sxYKcSwJaz3