W piątek, 16.09.2022 r. dokonano oficjalnego odbioru drogi w Podgórzu. Do użytku oddany został 990 metrowy odcinek drogi Nr 290826W Podgórze – Wólka Starzyńska. Zakres prac obejmował wykonanie: podbudowy z destruktu bitumicznego, nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją asfaltową oraz oznakowania.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 419.159,40 zł i został sfinansowany ze środków własnych Gminy Mała Wieś.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Elżbieta Wasek.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.