Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informujemy, że na terenie Gminy Mała Wieś utworzony został punkt wydawania preparatu jodku potasu. W chwili obecnej jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, aktualnie nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym.

Informujemy, że jodek potasu będzie wydawany dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lokalizacja punktu wydawania preparatu jodku potasu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, ul. Kolbego 13.