W środę, 19.10.2022 r. dokonano oficjalnego odbioru drogi w Nowych Gałkach. Do użytku oddany został 927. metrowy odcinek drogi Nr 290815W w m. Nowe Gałki. Zakres prac obejmował wykonanie: podbudowy z destruktu bitumicznego, nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją asfaltową oraz oznakowania.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 348.603,53 zł i został sfinansowany ze środków własnych Gminy Mała Wieś.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę DROG-BET Marcin Głuchowski.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.