We wtorek, 04.10.2022 r. dokonano oficjalnego odbioru drogi w Nowym Arciszewie. Do użytku oddany został 1107. metrowy odcinek drogi Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo. Zakres prac obejmował wykonanie: nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza i ścieralna), poboczy z kruszywa łamanego. W ramach przedmiotowego zadania odtworzono rowy oraz wykonano oznakowanie drogi.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 683.550,02 zł i został sfinansowany ze środków własnych Gminy Mała Wieś.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę DROG-BET Marcin Głuchowski.

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.