Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tworzenia, modernizacji, remontu lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Razem dla Rozwoju” http://www.razem-dla-rozwoju.pl/aktualnosci