W związku z przystąpieniem Gminy Mała Wieś do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych publikujemy wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Wnioski można składać od 7 listopada 2022 roku. Wszelkie informacje o składaniu wniosków możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 242697798.

„Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br.” można pobrać z Biura podawczego oraz elektronicznie na stronie Urzędu Gminy Mała Wieś. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji:
– papierowej – w biurze podawczym, pokój nr 1, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00;
– elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym.

Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.