W związku z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Mała Wieś zaprasza podmioty zainteresowane sprzedażą wyrobów węglowych do składania pisemnych oświadczeń o chęci przystąpienia do zaopatrywania mieszkańców w paliwo stałe. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś,  do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wypełnione oświadczenie można złożyć w wersji:
• papierowej – w Sekretariacie Urzędu, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś pok. 9,
• elektronicznej – wysłanej na adres mailowy gmina@malawies.pl.