W piątek, 23.12.2022 r. Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefaniak oraz pracownicy Gminy Mała Wieś w obecności Wykonawcy – właściciela firmy P.H.U. Tymbud Wojciecha Szwech, Inspektorów Nadzoru: Janusza Doiczman – branża architektoniczna, Haliny Boruszewskiej – branża elektryczna, Tomasza Sęczkowskiego – branża sanitarna, dokonali odbioru prac budowlanych pn. „Adaptacja budynku po byłej krajowej spółce cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi”.

Budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 31 w Małej Wsi, mieszczący Gminne Centrum Kultury MultiOsada, został poddany gruntownej modernizacji. Zakres obejmował prace na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.

W ramach realizacji zadania docieplono ściany oraz fundamenty, wykonano opaskę z kostki brukowej wokół budynku, a także nowe orynnowanie. Obiekt zyskał nową instalację odgromową. Przeprowadzona termomodernizacja przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną, niezbędną do ogrzania siedziby Gminnego Centrum Kultury, co przełoży się na poprawę jakości powietrza w Małej Wsi i okolic. Poprzez wykonanie nowej elewacji, budynek zyskał nowoczesny, odświeżony wygląd.

Wnętrze budynku poddano kompleksowej modernizacji – przebudowano łazienki, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności, zlikwidowano bariery architektoniczne oraz zmieniono układ pomieszczeń, a także ich przeznaczenie umożliwiając tym samym większą swobodę w poruszaniu się po obiekcie, wymieniono płytki oraz drzwi wewnętrzne. W ramach zadania zmodernizowano instalacje: elektryczną, sanitarną i grzewczą, a także sieć LAN. Zakres prac obejmował pomalowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, a także montaż energooszczędnego oświetlenia LED, wymianę grzejników, montaż systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego z rekuperacją ciepła. Modernizacji poddano elementy systemu kontroli dostępu.

Nasilający się kryzys klimatyczny, a także rosnące koszty energii elektrycznej skłaniają do sięgania po nowoczesne, ekologiczne rozwiązania. Dlatego też Gmina Mała Wieś wychodzi naprzeciw problemom związanym ze zmianami klimatu i wprowadza energooszczędne rozwiązania, tj. termomodernizacja obiektu, czy wymiana oświetlenia na nowoczesne wykorzystujące źródła światła LED.

Całkowita wartość robót budowlanych – 1.114.240,74 zł                                       

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.