Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 16 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie uchwały w sprawie:
a. zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy Mała Wieś  Nr 210/XXIX/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2021 r.,
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/ Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).